Värt att veta från A-Ö

Här finns viktig information för dig som är utställare på Släktforskardagarna 2016. Delge den till samtliga som ska arbeta med och/eller i din monter.

Informationen som pdf-fil hittar du här!

ADRESSER Godsadress: Nolia AB, Släktforskardagarna 2016 samt ert företagsnamn och monternummer, Signalvägen 3, 903 22 Umeå. Post till utställare: Nolia AB, Släktforskardagarna 2016 samt ert företagsnamn och monternummer, Signalvägen 3, 903 22 Umeå.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för mässan finns angivna på baksidan av din orderbekräftelse samt här.

BEVAKNING av mässområdet sker från och med mässans inflyttning till och med mässans utflyttning, utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter (se FÖRSÄKRINGAR).

BILPARKERING för utställare finns på anvisad plats på mässområdet. Vi bjuder på gratis parkering 19-21 augusti. Övriga dagar kostar det 20 kronor per dag på anvisad plats som betalas i biljettautomat på området.

BOENDE www.visitumea.se kan du läsa mer om olika förslag på logi under din vistelse i Umeå.

CAFÉ kommer att finnas i mässhallen. Här kan du köpa matiga smörgåsar, fikabröd samt dryck.

 ELUTRUSTNING Det är viktigt att man som utställare har en elutrustning som är felfri. Tänk speciellt på följande:
– Utomhusmontrar ska ha material som är avsedda för utomhusbruk.
– Kabelvindor ska användas enligt tillverkarens anvisningar och får inte placeras liggande med uttagen uppåt.
– Skarvuttag och uttagslister ska ha rätt skyddsklass och ha pet-skydd.
– Skarvuttag och uttagslister ska placeras så att de inte hamnar i vatten.
– Belysning/belysningsslingor ska vara hela och kabeln får inte dras ut ur dragavlastningen.
Källa: Elsäkerhetsverket.

EMBALLAGE som skall återanvändas kan lagras i särskilt utrymme under mässtiden enligt Nolias hänvisning. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets namn.

ENTRÉPRISER 100 kr per dag. Barn/ungdom upp till 15 år går in gratis i målsmans sällskap. I priset ingår mässkatalog.

FÖRSÄKRINGAR Nolia fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi rekommenderar er att teckna försäkring i ert försäkringsbolag.

GODSHANTERING Gods till er monter får tidigast skickas med ankomst onsdag 17 augusti. Gods som ankommer tidigare måste av utrymmes- och säkerhetsskäl mellanlagras av respektive speditör på avsändarens bekostnad, såvida inte annat har överenskommits med Nolia.

GOLV Betonggolv.

INFLYTTNING Utställaren anmäler sin ankomst till Nolias information/servicecenter. Skickat gods kommer att finnas i er monter. Din monter är tillgänglig från och med fredag 19 augusti 2016 klockan 10.00. Tidigare tillträde endast efter överenskommelse med Nolia. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast lördag 20 augusti klockan 09.00.

INFORMATION/SERVICECENTER ligger i anslutning till mässhallen.

KVALITETSVÄRD För att ge bästa möjliga service, kommer vår kvalitetsvärd Lena Hernell att finnas till hands under inflyttningen och de två mässdagarna. Om du behöver hjälp eller kanske bara vill ha en fråga besvarad, ringa henne på telefon 070-275 04 87.

KONTANTUTTAG kan göras i Nolias Information/servicecenter placerad i mässhallen. OBS! Ej växelservice.

MONTERNUMMER Samtliga utställare tilldelas monternummer och monterplacering som meddelas via hemsidans utställarlista från och med 1 april. Använd monternumret vid kontakter med servicecentret, entreprenörer etc.

MONTERSERVICE Nolia erbjuder ett stort utbud av möbler, mattor, teknik och annat. Sortimentet med bilder hittar du här. Här gör du också din beställning. Från fredag 12 augusti tillkommer 25% på prislistan. I Nolias information/servicecenter kan du göra sista-minuten-beställningar till din monter. Observera att beställd monterservice är bindande.

Nolia erbjuder ett stort utbud av möbler, mattor, teknik och annat. Sortimentet med bilder finns på http://noliashop.se/  Välj monterservice och sedan Släktforskardagarna. Här gör du också din beställning. Från 12 augusti tillkommer 25% på prislistans pris. I Nolias information/servicecenter kan du göra sista-minuten-beställningar till din monter. Observera att beställd monterservice är bindande.

MÄSSKATALOG där samtliga utställare presenteras ingår i entrépriset. Din företagspresentation på max 20 ord mailar du till kristina@nolia.se se senast 15 april.

PRESS Vi vill gärna lyfta fram nyheter, spännande ideér och aktiviteter som besökare och press kan möta på mässan. Därför har du möjlighet att maila oss pressreleaser som vi kan förmedla till våra kontakter med pressen. Mer information om vårt pressarbete och dina möjligheter att få ut ditt budskap hittar du under rubriken media, pressreleaser.

PROGRAM för Släktforskardagarna presenteras i mässkatalogen samt på hemsidan.

RESTAURANG KUMMIN ligger i anslutning till hallen och erbjuder en god buffélunch. Mer om Kummin, www.kummin.nu

STÄDNING Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. Nolias personal städar varje kväll gångar och gemensamma utrymmen.

SÄKERHET Utställare är skyldig att inom utställningsområdet följa arrangörens föreskrifter samt de säkerhetsföreskrifter som myndigheter och uthyrare eventuellt kan utfärda.

TAXI Behöver du åka taxi till och från mässan, beställ via exempelvis Umeå Taxi, telefon 090-77 00 00, EcoTaxi, telefon 090-911 911, alternativt Sverige Taxi, telefon 090-100 100.

TELEFONNUMMER Följande telefonnummer gäller under mässan:
Projektledare Kristin Olsson – 090-16 34 02, 070-255 61 95.
Kvalitetsvärd Lena Hernell – 070-275 04 87.
Information/servicecenter – 090-16 42 57.

TOALETTER finns i mässhallen. Se mässkarta.

UTFLYTTNING Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på Släktforskardagarna 2016. Utflyttning får påbörjas tidigast söndagen den 21 augusti klockan 15.30 och ska vara klar måndag 22 augusti klockan 16.00.

UTSTÄLLARKORT ska endast användas av personal som arbetar i montern. Utställare erhåller vid beställning av monter ett utställarkort per 2 kvm upp till 10 kvm. Vid beställning av monter över 10 kvm erhålls 10 utställarkort. Utöver de fria inom ovan intervaller kostar utställarkort 60 kronor per styck plus moms och dessa gäller båda dagarna. För fler utställarkort, kontakta Kristina Naréus, kristina@nolia.se. Vid eventuell överträdelse debiteras full entréavgift för två dagar.

VAROR OCH TJÄNSTER Endast sådant får utställas, som överensstämmer med de varor och tjänster som angivits på anmälan och som arrangören bedömer uppfyller rimliga kvalitetskrav. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statlig myndighets- och kontrollorgans bestämmelser i förekommande fall. Utställaren ansvarar ensam för att dylikt godkännande finns och är skyldig att ersätta arrangören för eventuellt uppkommen skada.

VÄGGAR Monterväggarna består av vitmålad boardskiva, Höjd 2,50 m. Det är tillåtet att spika med mindre spik och måla om monterväggarna i en annan färg. Observera att återställning till vit färg och förstörd montervägg debiteras enligt prislista.

VÄXLINGSSERVICE finns inte på mässan. Tänk därför på att förse dig med tillräcklig mängd växelpengar så att du klarar mässans två dagar.

ÖPPETTIDER
Hallarna för in- & utflyttning
Fredag 19 augusti 10.00-20.00
Lördag 20 augusti 07.00-09.00
Söndag 21 augusti 07.00-19.00
Måndag 22 augusti 08.00-16.00

Arbetskontoret
Fredag 19 augusti 07.00-20.00
Lördag 20 augusti 07.00-17.00
Söndag 21 augusti 09.00-19.00

Information/Besökarservice
Fredag 19 augusti 10.00-20.00
Lördag 20 augusti 08.00-17.00
Söndag 21 augusti 08.00-19.00

Mässan
Lördag 20 augusti 09.00-17.00
Söndag 21 augusti 09.00-15.30

ÖVRIGT Mässledningen och arrangören står till tjänst med alla önskade upplysningar och kommer att göra allt för att underlätta ert deltagande vid Släktforskardagarna i Umeå 2016.