Thomas Fürth

Thomas Fürth, född 1947, docent i historia och arbetar som forskningsledare vid företaget Kairos Future. Forskat om sin släkt sedan 25 år och publicerat artiklar om sin forskning i bland annat Släkt och Hävd, Släkthistoriskt Forum och i AVOTAYNU – The International Review of Jewish Genealogy. I den senare är han contributing editor för Sverige. Föreläsare om judisk släktforskning och om hur man forskar i centraleuropeiska källor. Medverkat som föreläsare vid IAJGSs – International Association of Jewish Genealogical Societies – i Paris 2012, Boston 2013 och Jerusalem 2015. Ordförande i Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige sedan 2007  och ordförande i Genealogiska Föreningen sedan 2015.  Bosatt i Stockholm.

Föreläsning:

Flyktingar i släkten på 1930-talet och vid krigsslutet 1945 – vad en kombination av svenska och utländska källor kan berätta

För den som söker information om släktingar som tog sig till Sverige i slutet av 1930-talet, senare under kriget eller vid krigsslutet 1945 är svenska myndigheters arkiv ofta en stor tillgång och då särskilt de handlingar som låg till grund för ansökningarna om att få vistas i Sverige. Med hjälp av dessa källor kan man rekonstruera inte bara enskilda personers flykthistoria utan stora delar av deras liv. Sedan kan man gå vidare och kombinera med andra källtyper både svenska och utländska. I föreläsningen berättar Thomas Fürth mot bakgrund av den allmänna historiska utvecklingen om ett antal enskilda livsöden och hur han fann uppgifter om dessa.

 

Föreläsningen genomförs i samarbete med sponsor_studiefrämjandet2

 

Fotograf: Björn Leijon.

thomas_furth2

Information

Scen Zonen
Tid Lördag 20 augusti 15:00-15:45
Medarrangör Studiefrämjandet