Robert Eckeryd

Robert Eckeryd är född 1972 och är doktorand i historia vid Umeå universitet och Mittuniversitetet. Han har tidigare arbetat som forskningsarkivarie vid Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), med Pehr Stenbergs levernesbeskrivning som är under utgivning. Parallellt med avhandlingens färdigställande arbetar han för närvarande med att tillgängliggöra lappmarksprästen J. A. Nenséns folkminnesuppteckningar vid ett projekt vid Umeå universitet.

Föreläsningen:

Acceptans eller utstötning? Ogifta mödrar i Ångermanland 1860-1930

Robert Eckeryds föreläsning stammar ur hans snart publicerade avhandlingsarbete, och belyser den sociala utsattheten för de kvinnor som födde utomäktenskapliga barn på den Ångermanländska landsbygden under 1800-talets senare del och början av 1900-talet. I fokus står de lokala skillnader i attityder som kunde möta de ogifta mödrarna beroende på var de bodde, och hur de geografiska områdenas socioekonomiska struktur och religiositet spelade in för detta.

 

Föreläsningen genomförs i samarbete med  studforb_bilda_logo_liten

robert_eckeryd2

Information

Scen Teg
Tid Söndag 21 augusti 10:00-10:45
Medarrangör Studieförbundet Bilda