Per Axelsson

Per Axelsson, är docent i Historia och verksam vid Vaartoe/Centrum för Samisk forskning och Centre for Demography and Ageing (Cedar) och Wallenberg Academy Fellow. Han har sedan 2010 varit inblandad i SweCens som syftar till att tillgängliggöra svenska folkräkningar för internationell forskning.

Föreläsningen:

”Ett praktfullt stycke svenskt frågeformulär” – den svenska folkräkningen 1930

Detta föredrag handlar om folkräkningen 1930 som, av alla svenska folkräkningar, kom att bli den mest omfångsrika såväl till arbetsinsatser som informationsinhämtning. Ett antal helt nya kolumner introducerades som av sin samtid uppfattades som kontroversiella och integritetskränkande. I exempelvis Svenska Dagbladet konstaterades att ”Det finns inte en tragedi nog sorglig, ett lidande nog ömmande, för att Statistiska centralbyrån skall tveka att införliva dem i sina tabeller ”. Vilka var då dessa kolumner och varför ansågs statsmakten att de behövdes? Svaren på dessa frågor och en närmare inblick i folkräkningen 1930 utlovas under föredraget.

 

per_axelsson2

Information

Scen Teg
Tid Söndag 21 augusti 13:00-13:45
Medarrangör