Kristin Mikalsen

Kristin Mikalsen har en masterexamen i historia från Universitetet i Tromsö. Hon har jobbat med utvandringshistoria i Norge och i Sverige i över sju år.

Föreläsning:

Utvandringen över Trondheim

För folk i norra och mellersta Sverige var Trondheim en naturlig utvandrarhamn. Förutom geografisk närhet kunde norska hamnar även erbjuda möjligheter att smita i väg utan prästbetyg. Men hur såg den svenska utvandringen över Trondheim ut? Hur var den organiserad? Hur opererade de norska agenterna i Sverige?

 

Föreläsningen genomförs i samarbete med sponsor_studiefrämjandet2

kristin_mikalsen2

Information

Scen Blomqvist
Tid Söndag 21 augusti 10:00-10:45
Medarrangör Studiefrämjandet