Ingvar Svanberg

Ingvar Svanberg är sedan 1970-talet verksam som forskare vid Uppsala universitet där han för närvarande är verksam vid Centrum för rysslandsstudier. Han har skrivit åtskilliga böcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar rörande etniska relationer i Eurasien, men också om folkreligion, lokala kostvanor och framförallt människans förhållande till djur och växter; forskning som tog fick sin början med studierna av den samiska befolkningen i Mellansverige.

Föreläsning:

Hur jag fann en samisk befolkning i Mellansverige

Föreläsningen handlar om hur Ingvar vid mitten av 1970-talet upptäckte en samisk bofast befolkning i mellersta Sverige som assimilerades först i slutet av 1800-talet, men som i generationer funnits i norra Svealand och södra Norrland. Med hjälp av bland annat kyrkoarkivalier kunde man visa att de härstammade från en kringvandrande skogssamisk befolkning som åtminstone sedan 1600-talet uppehållit sig i mellersta Sverige, men som genom myndighetsdekret blev bofasta under 1700-talets förra hälft. Studien resulterade i en rad uppsatser som sammanfattades i boken ”Hästslaktare och korgmakare” som kom ut 1999. I föredraget diskuteras också de olika källor som Ingvar använde sig av.

 

ingvar_svanberg2

Information

Scen Blomqvist
Tid Lördag 20 augusti 16:00-16:45
Medarrangör