Gudrun Norstedt

Gudrun Norstedt är biolog och författare som skrivit böcker bland annat om sågverkssamhället Norrbyskär och om Lycksele lappmarks historia. Nu är hon doktorand i skogshistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Föreläsning:

Lappskattelanden och deras innehavare

Fram till slutet av 1800-talet var de svenska lappmarkerna indelade i lappskatteland. Ursprungligen innehades dessa land av samer som utnyttjade landens fiskevatten, renbetesmarker, vilt och andra resurser med ensamrätt och som betalade skatt för det till kronan. Under 1700- och 1800-talen togs landen ofta över av bönder. I skattelängder och andra källor kan man följa landens innehavare från 1600-talet och framåt. Där hittar man en annan typ av information om sina anfäder än vad som finns i kyrkböckerna, och ibland kan man nå längre tillbaka i tiden.

 

gudrun_norstedt2

Information

Scen Blomqvist
Tid Lördag 20 augusti 15:00-15:45
Medarrangör