Fredrik Elgh

Fredrik Elgh är professor och överläkare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus samt projektledare för utgivningen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning.

Föreläsning:

Fredrik Elgh berättar om Pehr Stenberg och hans levernesbeskrivning, en unik inblick i livet runt sekelskiftet 1800

I Pehr Stenbergs levernesbeskrivning som omfattar 5000 handskrivna sidor, hittar vi en ung mans livsresa från Stöcke by utanför Umeå till Åbo universitet via Stockholm och åter till Västerbotten och Umeå som präst. Pehr Stenberg är känd för sina vetenskapliga intressen inom botanik, dialektologi och geografi men hans största gärning är den självbiografi han författade och som nu är under utgivning.

För släktforskare med anor i Umeå- respektive Åbotrakten är levernesbeskrivningen en guldgruva med sitt myller av människor som Pehr Stenberg möter och samtidigt också ett tidsdokument där vi alla lär oss mycket om den tidens liv, kultur och seder. En entusiastisk projektgrupp har arbetat med utgivning av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning (1758-1807) sedan hösten 2009.

Till Släktforskardagarna 2016 kommer hela självbiografin att föreligga i form av fyra delar. En femte del är under utarbetande. Denna kommer att innehålla utförliga person-, ortnamns- och sakregister.

 

Föreläsningen genomförs i samarbete med  studforb_vuxenskolan_logo_liten_färg

fredrik_elgh2

Information

Scen Teg
Tid Söndag 21 augusti 12:00-12:45
Medarrangör Studieförbundet Vuxenskolan