Erik Nydahl

Erik Nydahl är fil. dr i historia och verksam vid Mittuniversitetet i Sundsvall. I sin forskning har han framförallt ägnat sig åt olika aspekter på industrialiseringen av Norrland under en period som sträcker sig från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet.

Föreläsning:

Bolagsarkiven och människorna

Norrlands industrihistoria är framför allt en historia om människorna. Många av dessa möter vi i bolagsarkiven: som ägare, som förmän, som arbetare och som leverantörer av varor och tjänster. Ett mycket stort antal individer från vitt skilda samhällsklasser har genom sina liv och arbeten gjort avtryck i bolagens handlingar. Det gör bolagsarkiven till en självklar resurs såväl för yrkeshistoriker som för lokalhistoriker och släktforskare. I föredraget står skogsinspektorn Israel Matsson i fokus. Denne var verksam som uppköpare av skog och skogsfastigheter i västra Ångermanland och östra Jämtland under 1800-talets andra hälft. I föredraget visas hur hans liv har kunnat kartläggas med hjälp av handlingar ur gamla sågverksbolagen Kramfors och Strömnäs arkiv (idag i SCA:s arkiv i Timrå), samt varvas det med konkreta råd och tips hur man går tillväga för att forska i bolagsarkiv om man vill söka efter släktingar eller skriva lokalhistoria.

Föreläsningen genomförs i samarbete med sponsor_studiefrämjandet2

 

erik_nydahl3

Information

Scen Teg
Tid Lördag 20 augusti 14:00-14:45
Medarrangör Studiefrämjandet