Anna-Karin Westerlund

Anna-Karin Westerlund har arbetat som arkivarie, 1:e arkivarie och chef för Forskarservice på Landsarkivet i Uppsala mellan åren 1979-2014. Hon har alltid varit intresserad av medicinhistoria och läste en kurs på Uppsala Universitet i Medicinens och Sjukvårdens historia under sin studietid.

Föreläsning:

Barnmorskornas roll i samhället

1688 års medicinalordning stadgade att barnmorskan under förlossningen skulle förmana den ogifta kvinnan att berätta vem som var far till barnet. Detta gällde fram till Gustav III:s Barnamordsplakat som publicerades 1778. Då förbjöds barnmorskorna att söka framtvinga barnafaderns namn. Idag tror många släktforskare att barnmorskorna antecknade namn på fäder till de utomäktenskapliga barnen de förlöste.

Just den frågan har Anna-Karin fått hundratals gånger under sin yrkesverksamma tid på Landsarkivet i Uppsala och har då letat fram de barnmorskedagböcker som efterfrågats men aldrig hittat den efterfrågade faderns namn. Enligt ett reglemente från 1881 var barnmorskorna tvungna att föra dagböcker över alla barn födda i hemmet. Barnmorskedagböckerna finns för landsbygden i Provinsialläkararkiven och för städerna i Stadsläkar- och Hälsovårdsnämndsarkiven. I dessa anteckningsböcker med förtryckta kolumner dokumenterades endast kvinnans förlossning – ingenting annat.

Föreläsningen genomförs i samarbete med  studforb_bilda_logo_liten

annakarin_westerlund2

Information

Scen Blomqvist
Tid Söndag 21 augusti 13:00-13:45
Medarrangör Studieförbundet Bilda