Anders Nordström

Anders Nordström är chef för Svensk Arkivinformation SVAR som är en avdelning inom Riksarkivet. SVARs uppgift är att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk tillgång. Avdelningen informerar om de digitaliserade arkiven och ger handledning och stöd till användare av Riksarkivets Digitala forskarsal. Anders har 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom IT & Telekommunikation och har även varit verksam som konsult i eget företag. De senaste 13 åren har han varit chef för SVAR.

Föreläsning:

Riksarkivet och det ökade intresset för digitaliserad arkivinformation

Anders Nordström föreläser om vad Riksarkivet gör för att tillmötesgå släktforskarnas ökande intresse av enkel och snabb tillgång till digitaliserad arkivinformation. Under föreläsningen visas även nyheter i Riksarkivets digitala forskarsal.

 

anders_nordström2

Information

Scen Zonen
Tid Söndag 21 augusti 10:00-10:45
Medarrangör