besok2Södra Västerbottens Släktforskare

2016 års Släktforskardagar arrangeras i Umeå 20-21 augusti av Södra Västerbottens Släktforskare. Det är föreningen för dig med anor i denna del av landet och för dig som bor här men har hela släkten på annat håll. Föreningen har ungefär 400 medlemmar och utger medlemsbladet ”Släkten” som utkommer med fyra nummer per år. Man arrangerar också föreläsningar och studiebesök med anknytning till släktforskning.

På Umeå stadsbibliotek, som numera finns i Väven på Storgatan 46, finns den nya släkt- och hembygdsforskningavdelningen ”Rötter”. Här finns datorer med tillgång till ArkivDigital och SVAR (Riksarkivets digitala forskarsal) men också till andra databaser. I anslutning till detta finns också viss mikrofilm från vissa domböcker och dagspress.

Som medlem får du rabatt i Sveriges Släktforskarförbunds bokhandel och rabatt på släktforskarkurser som ges vid Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten.

Södra Västerbottens Släktforskare har i samband med Släktforskardagarna 2016 startat en Facebooksida där du kan följa föreningens arbete med dagarna, hålla dig informerad om utställare som bokar sig, om föreläsare som kommer och annat intressant.

 

Följ oss!

Läs mer på Södra Västerbottens Släktforskares hemsida.
Följ Släktforskardagarna 2016 på Facebook!