Det är vi som gör arrangemanget!

 

Släktforskardagarna arrangeras varje år någonstans i Sverige med Sveriges Släktforskarförbund som den sammanhållande organisationen. Det är ett stort arrangemang som lockar besökare från hela Norden och från USA. Släktforskardagarna brukar besökas av ungefär 5 000 historieintresserade släkt- och hembygdsforskare. Arrangemanget omfattar mässa med utställare i branschen samt föreläsningar med intressanta ämnen och kompetenta föreläsare. Släktforskardagarna 2016 arrangeras nu i Umeå och genomförs på Nolia den 20-21 augusti.

SVS_logo_litenSödra Västerbottens Släktforskare

Värd för arrangemanget Släktforskardagarna 2016 i Umeå. Föreningen arrangerar föreläsningar samt studiebesök med anknytning till släktforskning. Man ger också ut medlemsbladet ”Släkten”. På Umeå stadsbibliotek finns den nya släkt- och hembygdsforskningavdelningen ”Rötter” där besökare har tillgång till datorer och databaser för släktforskning. Läs mer här>>

 

nolia_logo_litenNolia

Nolia är Södra Västerbottens Släktforskares samarbetspartner för arrangemanget. Företaget är Norrlands största mässarrangör och man arrangerar fack- och publikmässor samt större konferenser i den norra delen av landet. Hos Nolia träffas över 200 000 människor årligen för att utbyta erfarenheter och för att utvecklas.  Läs mer här>>

 

Sv_SF_litenSveriges Släktforskarförbund

Släktforskardagarna 2016 arrangeras med stöd av Sveriges Släktforskarförbund som har 174 medlemsföreningar med ungefär 75 000 medlemmar. I samband med Släktforskardagarna arrangerar de även sin egen medlemskonferens och förbundsstämma den 19 augusti. Läs mer här>>

 

arkiv_digital_logo_litenArkivDigital

ArkivDigital AD digitaliserar historiskt källmaterial med nyaste teknik och tillhandahåller bilderna via internet åt släkt- och hembygdsforskare, historiker och andra intresserade. I abonnemangstjänsten kommer du enkelt åt över 56 miljoner färgbilder – vilket motsvarar cirka 112 miljoner sidor av gamla dokument. Forska enkelt med ArkivDigital; Din historia är bara några klick bort. Läs mer här>>