temat2Fjällen, skogarna, älvarna och människorna
– årets tema

2016 års Släktforskardagar arrangeras i Umeå den 20-21 augusti och har temat ”Fjällen, skogarna, älvarna och människorna”. Genom temat vill vi lyfta fram livet i norr och människorna som en gång levt och verkat här. Människor som bröt bygd och slet hårt från kust till fjäll för att överleva.

En gång var Norrland Sveriges Amerika – det sjudande näringslivet erbjöd ett alternativ till emigration och lockade många till arbetsvandringar. Det var tider då skogsindustrierna blomstrade och baggböleriet frodades. Älvar tämjdes och malm, järn och guld väntade i bergen. Norrlandskusten och fjälltrakterna koloniserades och samerna fick se hur renarnas betesmarker togs i anspråk av nybyggare som lockats till lappmarkerna med förmåner.

Här vid Norrlandskusten utkämpades också ett av Sveriges sista krig och kanske var någon av soldaterna en släkting till dig. Kanske var det din mormors mor som slet som nybyggarhustru i obanad vildmark och din farfars far som arbetade som rallare eller kämpade i någon gruva. Kanske var det surströmmingsfisket som gjorde att dina förfäder överlevde eller linet som lade grunden för din familjs välstånd.

Lyssna till historiska berättelser och människoöden men också till information om det allra senaste när det gäller moderna DNA-tester.

Besök Släktforskardagarna i Umeå, sök ditt norrländska ursprung och finn dina nybyggarrötter!