Att annonsera skapar mervärden!

masskatalogAtt annonsera och lyfta sitt företag ger många gånger mer. Det blir en bra möjlighet att synas lite extra och skapar också ett mervärde för dig som utställare. Under Släktforskardagarna i Umeå ger vi dig möjligheten att beställa en annons i mässkatalogen eller en banner på hemsidan.

Mässkatalogen

Mässkatalogen ingår i entrépriset och presenterar Släktforskardagarna 2016, dess utställare samt föreläsningsprogrammet. Den trycks i färg i formatet A5 och numreras. Genom numreringen blir också varje mässkatalog en lott med chans att vinna fina priser.

Annonsering för företag, arkiv, organisationer etc.
Helsida baksida omslag, 133×192 mm: 6 000 kronor
Helsida insida omslag, 133×192 mm: 5 000 kronor
Helsida insida, 133×192 mm: 4 000 kronor
Halvsida, 133×95 mm: 2 500 kronor
Kvartssida, 65,5×95 mm: 1 200 kronor

Annonsering för förbundets medlemsföreningar och lokala hembygdsföreningar
Helsida omslag, 133×192 mm: 4 000 kronor
Helsida insida, 133×192 mm: 2 960 kronor
Halvsida, 133×95 mm: 1 280 kronor
Kvartssida, 65,5×95 mm: 800 kronor

Priserna exklusive 8% reklamskatt samt 25% moms.

Bokning

Är du intresserad av annons, skicka ett mail till kristina@nolia.se för vidare kontakt och senast 15 maj 2016. Uppge den annonsstorlek du är intresserad av samt kontaktuppgifter.  Önskar du hjälp med utformningen av din annons, kontakta oss för prisuppgift.

Färdigt annonsunderlag skall vara oss tillhanda senast 1 juni 2016 och mailas till kristina@nolia.se. Annonsunderlaget ska levereras som en högupplöst pdf-fil i 300 dpi, CMYK.